ספרים

בעקבות אליס: מסעות לעולמו של לואיס קרול
סדרת אוניברסיטה משודרת, בהוצאת משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2006

שיחות על תורת המשחקים
כנרת, זמורה-ביתן, 2008

על הדברים החשובים באמת
כנרת, 2009

אינסוף – המסע שאינו נגמר
כנרת, 2010

קהלת – הפילוסוף המקראי
כנרת, 2011

מחשבות לעת לילה:
קירקגור, שופנהאואר, ניטשה; פילוסופיה קיומית, מסע אישי

כנרת, 2013

אהבה זה כל הספר
כנרת, 2014

אני חושב משמע אני טועה
(יחד עם גייל גלבוע), כנרת, זמורה-ביתן, 2015

זיכרון ילדות יפה במיוחד
כנרת, זמורה-ביתן, 2017

רשימות על אמנות החיים
כנרת, זמורה-ביתן, 2022

Shapira, H (2017) Gladiators Pirates and Games of Trust (Introduction to Game Theory),
Watkins Publishing House UK USA Canada Australia (the Korean translation was published in South Korea 2017)
This book is a huge success, reaching number 1 bestseller in Game Theory on Amazon in England and Canada

Shapira, H (2018) The Wisdom of King Solomon, Watkins Publishing House UK USA Canada Australia

Shapira, H (2016) Happiness and other small things of absolute importance,
Watkins Publishing House UK USA Canada Australia (The English version was translated to
Russian, Korean, Spanish {the Spanish version was published in 9 countries},
Azerbaijani, Serbian, Portuguese, German, Italian {the Italian version was a number 1 bestseller})

amazon: Haim Shapira

bookdepository: Haim Shapira